Anke over lagmannsrettens lovanvendelse ved frifinnelse

Høyesteretts dom 29.09.2008, HR-2008-01665-A, (sak nr. 2008/1025), straffesak, anke over dom
straffeloven § 239 og vegtrafikkloven § 31 første ledd
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hilde Sakariassen) mot A (advokat Erik Keiserud)

Dommere: Indreberg, Endresen, Flock, Bruzelius, Coward

Saken gjaldt anke over lagmannsrettens lovanvendelse ved frifinnelse for overtredelse av straffeloven § 239 og vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 3.

A førte onsdag 6. juni 2007 i 15-tiden en betongbil som kjørte over og drepte en ti år gammel gutt som var på vei hjem fra SFO med sykkel på en gang- og sykkelvei. På ulykkesstedet krysset gang- og sykkelveien avkjøringen til en byggeplass. Betongbilen var på vei fra byggeplassen, skulle krysse gang- og sykkelveien og svinge til høyre ut på bilveien. Før betongbilen kunne kjøre ut på bilveien, måtte den vente i noen sekunder ved veiens kantlinje. Betongbilen var plassert skrått mot venstre, i ca. 70 graders vinkel mot veien på sin høyre side, og sperret gang- og sykkelveien. Da veibanen var klar, reiste føreren seg opp i førersetet, kikket seg rundt og så i speilene. Han oppdaget ingen rundt bilen, satte bilen i bevegelse og svingte skarpt mot høyre. Den ti år gamle gutten befant seg da etter alt å dømme i en blindsone nær bilens fremre del på høyre side, hvor han ikke var synlig fra førersetet. Sykkelen ble truffet i forkant av skjermen til betongbilens andre styrehjul.

Mot fagdommernes stemmer frifant lagmannsretten føreren for overtredelse av straffeloven § 239 og vegtrafikkloven § 3. Høyesterett opphevet lagmannsrettens frifinnende dom. Det dreide seg om en situasjon som krevde særlig aktpågivenhet. Føreren var ikke tilstrekkelig aktsom når han ikke sørget for å undersøke om det befant seg noen tett inntil kjøretøyet før det ble svingt mot høyre, eller – dersom det i praksis ikke var mulig – unnlot å foreta en slik manøver.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen