Høyesteretts ankeutvalg - sivil

Avvist anke om gyldighet av vedtak

Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse 11.02.2008, HR-2008-00278-U, (sak nr. 2007/1862), sivil sak, kjæremål Ivar Tangeraas mfl. (advokat Øystein Teigland) mot Arild Austerheim mfl. (advokat Kjell M. Brygfjeld)

Til toppen