Høyesteretts ankeutvalg - straff

Dokumentbeslag hos advokat

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 09.05.2008, HR-2008-00821-U, (sak nr. 2008/306), straffesak, anke AA (advokat John Christian Elden) og A (advokat Fridtjof Feydt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Til toppen