Høyesterett - sivil

Den særlige vernetingsbestemmelse

Høyesteretts kjennelse 21.12.2010, HR-2010-02192-A, (sak nr. 2010/1380), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Håkon Elvenes) mot staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Tolle Stabell)

Prisavslag ved kjøp av en fast boligeiendom

Høyesteretts dom 17.11.2010, HR-2010-01967-A, (sak nr. 2010/669), sivil sak, anke over dom Avhendingsloven § 4-12 John Rajala, Ingeborg Rajala og Am Trust International Underwriters Ltd (advokat Arne Meidell) mot Inger Olsen (advokat Arne Bohne)

Omstøtelse av eiendomsoverdragelse fra uskiftebo

Høyesteretts dom 4.11.2010, HR-2010-01880-A, (sak nr. 2010/847), sivil sak, anke over dom Arveloven § 19 første ledd, jf. fjerde ledd Karine Hesle (advokat Harald Kvarme) mot Magnus Hesel og Hanne Hesle (advokat Geir Knutsen)  

Krav om tilleggsvederlag frå ein entreprenør

Høgsteretts dom 4.11.2010, HR-2010-01875-A, (sak nr. 2010/776), sivil sak, anke over dom Oslo Vei AS (advokat Einar Heiberg) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Begjæring om bevissikring utenfor rettssak

Høyesteretts kjennelse, 18.06.2010, HR-2010-01060-A, (sak nr. 2010/226), sivil sak, anke over kjennelse Altibox AS (advokat Erlend Balsvik) mot Sandrew Metronome Norge AS mfl. (advokat Rune Ljostad)

Gyldigheten av testament

Høyesteretts dom, 04.06.2010, HR-2010-00959-A, (sak nr. 2009/1922), sivil sak, anke over dom Ivar Vidkun Øies dødsbo, Liv A. Rolstaad mfl. (advokat Jo Are Aamodt Brænden) mot Skjåk Sokn (advokat Else Bugge Fougner) Arveloven § 61 andre ledd

Oppregulering av festeavgifter i fremfesteforhold

Høyesteretts dom, 11.05.2010, HR-2010-00812-A, (sak nr. 2009/1682), sivil sak, anke over dom AS Rygge Tomteselskap (advokat Thorer Ytterbøl) mot A/L Helgedal Borettslag mfl. (advokat Hilde Vale)

Forståelsen av Grunnloven § 106

Høyesteretts dom 12.05.2010, HR-2010-00807-P, (sak nr. 2010/44), sivil sak, anke over dom Staten v/Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs) mot KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (advokat Anne Marie Due)  

Krav om utlevering av miljøinformasjon

Høyesteretts dom, 06.04.2010, HR-2010-00562-A, (sak nr. 2009/1674), sivil sak, anke over dom Løvenskiold-Vækerø, Carl Otto Løvenskiold (advokat Bjørn Stordrange) mot Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (advokat Nikolai Norman) Miljøinformasjonsloven §§ 2, 9, 15, 17 og 18

Spørsmål om habilitet

Høyesteretts kjennelse 19.02.2010, HR-2010-00311-P, (sak nr. 2010/44), sivil sak anke over dom Staten v/Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs) mot KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (advokat Anne Marie Due) 

Plenumssak om skattlegging av reiarlag og Grunnlova § 97

Høgsteretts dom 12.02.2010, HR-2010-258-P, (sak nr. 2009/1575), sivil sak, anke over dom Bergshav Tankers AS (advokat Ingvald Falch) mot staten v/Finansdepartementet (ass.regjeringsadvokat Tolle Stabell) og Staten v/Finansdepartementet (ass.regjeringsadvokat Tolle Stabell) mot Bergesen Gas Shipping AS mfl. (advokat Ingvald Falch) Rt-2010-143

Krav om skadebot for formuestap som følgje av ras

Høgsteretts dom, 19.01.2010, HR-2010-00102-A, (sak nr. 2009/1092), sivil sak, anke over dom Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Steffen Kvisler) mot Tollerudelva AS (advokat Fredrik Edvardsen)  

Til toppen