Høyesteretts ankeutvalg - sivil

Spørsmål om avvisning av sak som står for tingretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.12.2010, HR-2010-02076-U, (sak nr. 2010/1760), sivil sak, anke over kjennelse Ingrid Marianne Eilertsen mfl. (advokat Karl Thomas Tvedt) mot Vivi-Ann Solstrand (advokat Øystein Hansen)

Til toppen