Saken gjelder spørsmål om fast bosted for partenes felles barn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.12.2010, HR-2010-02130-U, (sak nr. 2010/1878), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Aksel Kayser) mot B (advokat Trine Birgit Rysst)

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen