Saken gjelder videre anke over lagmannsrettens kjennelse i sak om utreiseforbud etter barneloven § 41

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.12.2010, HR-2010-02129-U, (sak nr. 2010/1785), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Fritjof Øvrebø) mot B (advokat Aage Mjeldheim)

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Møse

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen