Høyesteretts ankeutvalg - straff

Grovt skattesvik

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 29.10.2010, HR-2010-01840-U, (sak nr. 2010/1484), straffesak, anke over dom A (advokat Roland Kjeldahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke over lagmannsrettens ankenektelse

Høgsteretts ankeutval orskurd 25.01.2010, HR-2010-00133-U, (sak nr. 2009/1921), straffesak, anke over orskurd A (advokat Vegard F. Bråstein) mot Den offentlege påtalemakta Straffeprosesslova § 321 annet ledd første punktum

Til toppen