Lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7.12.2010, HR-2010-02086-U, (sak nr. 2010/1974), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Krister Øie Braute) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommerne: Matningsdal, Møse, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen