Saken gjelder domfeltes anke over saksbehandlingen og lovanvendelsen i sak om forbrytelse mot bl.a. straffeloven § 196 første ledd.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.12.2010, HR-2010-02124-U, (sak nr. 2010/1834), straffesak, anke over dom

A (advokat Hjallis Bakke) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen