Saken gjelder i hovedsak anke over lagmannsrettens domfellelse for promillekjøring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 08.12.2010, HR-2010-02100-U, (sak nr. 2010/1833), straffesak, anke over dom

A (advokat Terje Holst Stifjell) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen