Saken gjelder videre anke over lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.12.2010, HR-2010-02186-U, (sak nr. 2010/2040), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Bjørn Haugen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Tønder

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen