Grovt skattesvik

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 29.10.2010, HR-2010-01840-U, (sak nr. 2010/1484), straffesak, anke over dom

A (advokat Roland Kjeldahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Bruzelius, Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen