Avgjørelser 2012

Alle avgjørelser

Prøveløslatelse ved forvaring

Høyesteretts dom 20.12.2012, HR-2012-02395-A, (sak nr. 2012/1873), straffesak, anke over dom A (advokat Hans Andreas G. Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild Oma)

Krav om heving og erstatning etter kjøp av finansielle produkter

Høyesteretts dom 20.12.2012, HR-2012-02382-A, (sak nr. 2012/419), sivil sak, anke over dom Aronsen Holding AS mfl. (advokat Vidar Strømme og advokat Jannecke Tobiassen) mot Fokus Bank, filial av Danske Bank A/S (advokat Olav Fr.Perland og advokat Kyrre Eggen)

Tvist om bevisføring, jf. tvisteloven §§ 22-3 og 22-5

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2012, HR-2012-02394-U, (sak nr. 2012/2076), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Harald Jan Berstad) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Begjæring om åpning av konkurs

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.12.2012, HR-2012-02365-U, (sak nr. 2012/1848), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Per Ingar Jespersen) mot B (advokat Robert Wagner)

Spørsmål om bevisavskjæring og bevisopptak i straffesak som skal behandles av Høyesterett i avdeling

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 14.12.2012, HR-2012-02359-U, (sak nr. 2012/1611), straffesak, anke over dom I. A (advokat Cato Schiøtz), II. B AS (advokat Cato Schiøtz) og III. C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Elisabeth Sparre), IV. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Elisabeth Sparre) mot A, B AS (advokat Cato Schiøtz) og C...

Seksuell omgang med barn under 16 år

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 11.12.2012, HR-2012-02330-U, (sak nr. 2012/1889), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke over lagmannsrettens fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.11.2012, HR-2012-02251-U, (sak nr. 2012/1978), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Sidsel Katralen)

Anke over kjennelse om avvisning av anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.11.2012, HR-2012-02246-U, (saknr. 2012/1718), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jon Swensen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.11.2012, HR-2012-02221-U, (sak nr. 2012/1930), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Utmåling og oppreisningserstatning etter overlagt drapsforsøk

Høyesteretts dom 21.11.2012, HR-2012-02203-A, (sak nr. 2012/891), sivil sak, anke over dom A (advokat Jonny Sveen) mot B (advokat Harald Stabell) HR-2012-02208-A, (sak nr. 2012/1515), sivil sak, anke over dom C (advokat Kim Gerdts) mot B (advokat Harald Stabell)

Spørsmålet om det ved prøving av gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak kan legges vekt på faktiske forhold som er kommet til etter nemndas siste vedtak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15.11.2012, HR-2012-02187-U, (sak nr. 2012/688), sivil sak, anke over dom A, B, C og D (advokat Arild Humlen) og Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokat Jan Fougner) (partshjelper) mot Staten ved Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) (Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik - rettslig medhjelper)...

Tvangssalg av fast eiendom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15.11.2012, HR-2012-02185-U, (sak nr. 2012/1713), sivil sak, anke over kjennelse DNB Bank ASA  (advokat Stig B. Andersen) mot A og B (advokat Ulf Larsen)

Krav om bevistilgang i sak for lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.11.2012, HR-2012-02150-U, (sak nr. 2012/1662), sivil sak, anke over kjennelse Fjellstrand AS (advokat Christian Hausvik), A, B, C, D (advokat Filip Truyen) og Sparebank 1 SR Finans AS (partshjelper) ( advokat Stein Pettersen) mot Miljødronningen AS (advokat Pål Magne Bakka)

Fremleggelse av bevis

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 12.11.2012 HR-2012-02165-U, (sak nr. 2012/1042), sivil sak, anke over dom A, B, C (advokat Håkon Bodahl-Johansen - til prøve) (advokat Anders Løvlie - rettslig medhjelper) og Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokan Jan Fougner) mot staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik) (Regjeringsadvokaten v/assisterende...

Grov narkotikaforbrytelse med et meget betydelig kvantum og med mange involverte

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12.11.2012, HR-2012-02155-U, (sak nr. 2012/1563), straffesak, anke over dom I. A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Renè Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Carl Konow Riber-Mohn) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. D (advokat Tor Magnus Fagermo) mot Den offentlige påtalemyndighet

Oppgjør etter entreprisekontrakt

Høyesteretts dom 08.11.2012, HR-2012-02126-A, (sak nr. 2012/709), sivil sak, anke over dom Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Mika AS (advokat Espen Nyland)

Krav om sikkerhet etter aksjeloven § 12-6 nr. 2 og § 14-7 jf. § 13-15 annet ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 08.11.2012, HR-2012-02125-U, (sak nr. 2012/1618), sivil sak, anke over kjennelse I. Minnoch AS,  Bennan AS,  AS Quatro og  Invento AS (advokat Lars Ulleberg Jensen) mot  Compania la Gomera AS (advokat Geir Even Asplin) II. Compania la Gomera AS (advokat Geir Even Asplin) mot Minnoch AS,  Bennan AS,  AS Quatro og  Invento AS (advokat Lars Ulleberg Jensen)  

Anke over sivile krav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31.10.2012, HR-2012-02057-U, (sak nr. 2012/1689), sivil sak, anke over kjennelse I. A, B og Uniteam International AS (advokat Per Danielsen) mot Staten ved Forsvarsdepartementet ( Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby) II. Staten ved Forsvarsdepartementet ( Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby) mot A, B og Uniteam International AS (advokat Per...

Opprettholdelse av beslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29.10.2012, HR-2012-02035-U, (sak nr. 2012/1766), straffesak, anke over kjennelse  A (advokat John Christian Elden ) mot Den offentlige påtalemyndighet  

Beslag i dokumenter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.10.2012, HR-2012-02023-U, (sak nr. 2012/1642), straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke over lagmannsrettens hevningskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.10.2012, HR-2012-02024-U, (sak nr. 2012/1720), sivil sak, anke over kjennelse A ( advokat Erik Knag Johannesen) mot  B (advokat  Else Marie Bernt Håkonsen)

Besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25.10.2012, HR-2012-02012-U, (sak nr. 2012/1750), straffesak, anke over kjennelse A (Anne Marstrander-Berg) mot B (advokat Shahzad Nazir) 

Fastsettelse av erstatning etter ekspropriasjonsrettslige regler for bruksrett til grunn for basestasjoner for Jernbaneverkets nødkommunikasjonsnett GSM-R

Høyesteretts dom 24.10.2012, HR-2012-01999-A, (sak nr. 2012/586), sivil sak, anke over dom Statskog SF (advokat Bjørn Terje Smistad) mot staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ola Ø. Nisja) Gunn Grav Graffer (advokat Ivar Chr. Andersskog) mot statsen v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/avdokat Ola Ø. Nisja)

Spørsmål om partsevne for et eierseksjonssameie

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.10.2012, HR-2012-01973-U, (sak nr. 2012/1512) sivil sak, anke over kjennelse I. Veidekke Entreprenør AS (advokat Kjell Sagen Berg) mot Sameiet Bergheim Amfi (advokat Daniel Lund) II. Sameiet Bergheim Amfi (advokat Daniel Lund) mot Veidekke Entreprenør AS (advokat Kjell Sagen Berg)

Utvidelser av påstandsgrunnlagene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.10.12, HR-2012-01966-U, (sak nr. 2012/441), sivil sak, anke over dom Hydro Aluminium AS (advokat Runar Hansen - til prøve) mot Victocor Technologies SA (advokat Are Stenvik - til prøve) (rettslig medhjelper: advokat Gunnar Sørlie)

Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.10.2012, HR-2012-01951-U, (sak nr. 2012/1544, sivil sak, anke over kjennelse HERE Bergen B.V. (advokat Hans R. Borge) mot Kent AS og Massco Limited (advokat Terje Granvang)

Avgiftsplikt - utenlandsk klient

Høyesteretts dom 11. oktober 2012, HR-2012-01939-A, (sak nr. 2012/23), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue) mot Norwegian Claims Link AS (advokat Kaare Andreas Shetelig)

Tvangsfullbyrding i Norge - tvangskraft i Italia

Høyesteretts kjennelse 8.10.2012, HR-2012-01901-A, (sak nr. 2012/428), sivil sak, anke over kjennelse Stabburet AS (advokat Gaute Gjelsten) mot Compagnia Italiana Alimentari SRL (advokat Halvor Christian Francke)

Innsyn i beslaglagte dokumenter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 08.10.2012, HR-2012-01902-U, (sak nr. 2012/1598), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Dag Steinfeldt)

Preklusjon av ny ankegrunn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 05.10.2012, HR-2012-01894-U, (sak nr. 2012/1457), sivil sak, anke over dom A (advokat Bjarne P. Skutvik) mot B, C, D, E, F og G (advokat Leif Håland) 

Krav om erstatning for pasientskade

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3.10.2012, HR-2012-01878-U, (sak nr. 2012/1454), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Odd Gunnar Kallevik) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Tautre)

Krav om dokumentinnsyn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.10.2012, HR-2012-01874-U, (sak nr. 2012/1536), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Stein Aage Valen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Overtredelse av straffeloven § 268 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 2.10.2012, HR-2012-01869-U, (sak nr. 2012/1537), straffesak, anke over dom A (advokat Espen Henrik Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Delvis nektet anke over straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.09.2012, HR-2012-01838-U, (sak nr. 2012/1372), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Opphevelse grunnet mangelfulle kjennelsesgrunner

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.09.2012, HR-2012-01837-U, (sak nr. 2012/1469), sivil sak, anke over kjennelse Kentom AS (advokat Roar Bårdlund) mot Westimpex Ltd. (advokat Trond S. Paulsen)

Varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.09.2012, HR-2012-01820-U, (sak nr. 2012/1538), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ann Helen Aarø) mot Den offentlige påtalemyndighet  

Om tilbakebetalingsregelen i folketrygdloven

Høyesteretts dom 21.09.2012, HR-2012-01818-A, (sak nr. 2012/808), sivil sak, anke over dom A (advokat Johan Haga) mot staten v/Arbeids- og velferdsdepartementet (regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Videre anke over besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.09.2012, HR-2012-01812-U, (sak nr. 2012/1446), straffesak, anke over kjennelse A (advokat  Jon Alshus ) mot Den offentlige påtalemyndighet

Samtykke til føring av bevis

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.09.2012, HR-2012-01807-U, (sak nr. 2012/869), sivil sak, anke over dom Lodalen borettslag (advokat Torbjørn Fjeldstad - til prøve) mot Øvre Lodalen Boligutvikling AS og USBL Utbygging AS (advokat Christian Stang Våland)

Begjæring om omgjøring av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.09.2012, HR-2012-01779-U, (sak nr. 2012/1356), straffesak, begjæring om omgjøring I. A (advokat  Ellen Holager Andenæs ) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat  Per Danielsen ) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C AS(advokat  Vegard Aaløkken ) mot Den offentlige påtalemyndighet

Gyldigheten av vedtak om eiendomsskatt

Høyesteretts dom, 10.09.2012, HR-2012-01746-A, (sak nr. 2012/359), sivil sak, anke over dom Peder Grimsøen mfl. (advokat solveig Ingeløv Lindemark) mot Sarpsborg kommune (advokat Hakon Huus-Hansen)

Straffutmåling for lekamsskading

Høgsteretts dom, 06.09.2012, HR-2012-01726-A, (sak nr. 2012/735), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Straffutmåling for falsk anklage om voldtekt

Høyesteretts dom, 27.08.2012, HR-2012-01677-A, (sak nr. 2012/1054), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvoakt Arild Oma)

Straffutmåling – fellesstraff

Høgsteretts dom, 24.08.2012, HR-2012-01660-A, (sak nr. 2012/716), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat Marius O. Dietrichson)

Anke over straffedom nektet fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.08.2012, HR-2012-01553-U, (sak nr. 2012/1215), straffesak, anke over beslutning A (advokat Karl Hartwig) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Videre anke over jordskifteoverrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.07.2012, HR-2012-01539-U, (sak nr. 2012/1106), sivil sak, anke over kjennelse August Edvard Røsnes og Svein Ole Kristiansen (advokat Fredrik Holth) mot Tromsø Bunkerdepot AS og Benedicte Berg Schilbred (advokat Thor Hager Thorkildsen)

Anke over lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse under skyldspørsmålet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 11.07.2012, HR-2012-01427-U, (sak nr. 2012/1006), straffesak, anke over dom I. A (advokat Ellen Holager Andenæs) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Per Danielsen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C AS (advokat Vegard Aaløkken) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straffutmåling ved forsøk på overlagt drap

Høyesteretts dom, 28.06.2012, HR-2012-01330-A, (sak nr. 2012/656), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Maurud) mot A (advokat Trygve Staff)

Immaterielle spørsmål

Høyesteretts dom, 27.06.2012, HR-2012-01325-A, (sak nr. 2011/2020), sivil sak, anke over dom I.  Trumf AS (advokat Inge Svae-Grotli) mot Stokke As, Peter Opsvik AS, Peter Opsvik (advokat Arne Ringnes) II.  Peter Opsvik (advokat Arne Ringnes) mot Trumf AS (advokat Inge Svae-Grotli)

Straffutmåling for mishandling i familieforhold

Høyesteretts dom 27.06.2012, HR-2012-01326-A, (sak nr. 2012/320), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Sturla Henriksbø) mot A (advokat Frode Sulland)

Krav om tilsetjing på grunnlag av reglane i arbeidsmiljølova om overdraging av verksemd

Høgsteretts dom 21.06.2012, HR-2012-01280-A, (sak nr. 2011/2085), sivil sak, anke over dom Songa Services AS (advokat Arild Dommersnes), Stena Drilling AS (advokat Sigurd Holter Torp), Norges Rederiforbund (partshjelper) (advokat Are Gauslaa) mot Robert Sneddon, Kevin Smith, James Donald og Barry Denholm (advokat Eyvind Mossige) Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Sigurd-Øyvind...

Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2012, HR-2012-01275-U, (sak nr. 2012/949), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Amund Noss) mot A (advokat Henning Borge)  

Vedtak om omsorgsovertaking i barnevernet

Høgsterettsorskurd, 19.06.2012, HR-2012-01262-A, (sak nr. 2012/379), sivil sak, anke over orskurd I. A (advokat Petter A. Clemetsen) mot X kommune (advokat Irene Sogn) II. X kommune (advokat Irene Sogn) mot A (advokat Petter A. Clemetsen)

Krav om partsstatus i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.06.2012, HR-2012-01234-U, (sak nr. 2012/1056), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Ben Einar Grindhaug) mot X kommune (advokat Wenke H. Kyvik)

Saka gjaldt utbetaling av skogerstatning etter naturfreding i statsallmenning

Høgsteretts dom, 11.06.2012, HR-2012-01210-A, (sak nr. 2012/64), sivil sak, anke over dom Dei som har rett til virke i Imsdalen statsallmenning v/allmenningsstyret og De virkesberettigede i Hirkjølen statsallmenning v/allmenningsstyret (advokat Jo Are Aamodt Brænden) mot Statskog SF (advokat Anders Blakstvedt)

Gjenåpning av farskapssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.06.2012, HR-2012-01202-U, (sak nr. 2012/918), sivil sak, anke over kjennelse A, B og C (advokat Arne Gjeraker) mot D (advokat Pål Sverre Hernæs)

Gyldigheit av ektepakt

Høgsteretts dom, 06.06.2012, HR-2012-01182-A, (sak nr. 2011/1939), sivil sak, anke over dom A (advokat Heidi Brandt) mot B (advokat Geir Peter Hole)

Kjøring av motorvogn i påvirket tilstand

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.06.2012, HR-2012-01189-U, (sak nr. 2012/980), straffesak, anke over dom A (advokat Allan Rognan) mot Den offentlige påtalemyndighet  

Anke over lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.05.2012, HR-2012-01136-U, (sak nr. 2012/937), straffesak, anke over beslutning A (advokat Andreas Hobæk) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke over lagmannsrettens dom i sak om medvirkning til legemsbeskadigelse og legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, kjennelse og dom, 25.05.2012, HR-2012-01117-U, (sak nr. 2012/697), straffesak, anke over dom I. A (advokat Henrik Bliksrud) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Espen Henrik Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. D (advokat Fredrik Schøne Brodwall) mot Den offentlige...

Konkursbo - merverdiavgift

Høyesteretts dom, 24.05.2012, HR-2012-01103-A, (sak nr. 2011/1937), sivil sak, anke over dom Grasmo AS (advokat Henning Naas) mot Staten v/Skatt øst (advokat Marius Stub)

Anke med begjæring om oppfriskning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.05.2012, HR-2012-01112-U, (sak nr. 2012/792), sivil sak, anke over dom A mot X kommune (advokat Ingolf Skaflem)

Tiltale for mishandling i nære relasjoner

Høyesteretts dom 24.05.2012, HR-2012-01101-A, (sak nr. 2012/376), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim) mot A (advokat John Christian Elden)

Anke over straffutmåling og sivile krav

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.05.2012, HR-2012-01084-U, (sak nr. 2012/756), straffesak, anke over dom A (advokat gunnar Øystein Helgevold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Spørsmål om avvisning av anke på grunn av fristbrudd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2012, HR-2012-01083-U, (sak nr. 2012/647), sivil sak, anke over kjennelse Bodø kommune (advokat Tore Benson) mot Grunn & Fjell Entreprenøren AS (advokat Erling Marelius Erstad)

Gyldigheten av et ligningsvedtak

Høyesteretts dom, 08.05.2012, HR-2012-00976-A, (sak nr. 2011/1774), sivil sak, anke over dom Skagen AS (advokat Finn Eide) mot staten v/Skatt vest (advokat Ola Ø. Nisja)

Straffutmåling for mobil vinningskriminalitet

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00924-A, (sak nr. 2012/179), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval) B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval)

Retting av partsforhold i ankesak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.04.2012, HR-2012-00932-U, (sak nr. 2012/441), sivil sak, anke over dom Hydro Aluminium AS (advokat Runar Hansen) mot Victocor Technologies SA (advokat Arne B. Krokeide)

Straffbar innsidehandel

Høyesteretts dom, 23.04.2012, HR-2012-00812-A, (sak nr. 2011/2045), straffesak, anke over dom I. A (advokat Tom Eivind Haug) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) II. B (advokat Tom Eivind Haug) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss)

Spørsmål om fremleggelse av utskrift av bøteregisteret

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 20.04.2012, HR-2012-00796-U, (sak nr. 2011/2102), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland), A (advokat Øyvind Vidhammer) mot Norcem Brevik A/S (advokat Jan Fougner)

Omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2012, HR-2012-00792-U, (sak nr. 2012/674), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Vegard Bø Bahus) mot B (advokat Olav Sylte) og X kommune (advokat Sven J. Stray)

Krav om tvangsfullbyrdelse av samværsrett

Høyesteretts anketutvalgs kjennelse, 16.04.2012, HR-2012-00752-U, (sak nr. 2012/575), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Tore Roald Riedl) mot B (advokat Ingvild Opøien)

Krav om tilgang til lydopptak fra hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.03.2012, HR-2012-00589-U, (sak nr. 2011/2012), straffesak, anke over kjennelse Norsk Rikskringkasting AS mfl. (advokat Ane Stokland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Fremleggelse av dokumentbevis

Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse, 07.03.2012, HR-2012-00501-U, (sak nr. 2012/217), sivil sak, kjæremål Multi Phase Meters AS (advokat David Brambani) mot Roxar Flow Measurement AS (advokat Kristin Farstad)

Gyldigheten av en ektepakt

Høyesteretts dom, 06.03.2012, HR-2012-00499-A, (sak nr. 2011/1516), sivil sak, anke over dom A (advokat Sven Ivar Sanstøl) mot B (advokat Thorer Ytterbøl)

Krav om etteroppgjør i medhold av odelsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.02.2012, HR-2012-00451-U, (sak nr. 2012/142), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ivar Chr. Andersskog) mot B (advokat John Egil Bergem)

Habilitetskjennelse

Høyesteretts kjennelse 15.02.2012, HR-2012-00344-A, (sak nr. 2011/2111), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn)

Straffutmåling for mishandling i familieforhold

Høyesteretts dom, 02.02.2012, HR-2012-00266-A, (sak nr. 2011/1694), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud)

Anke over Borgarting lagmannsretts dom 31.10.2011 over rettsbruken og bevisvurderinga

Høgsteretts ankeutvals orskurd og vedtak, 02.02.2012, HR-2012-00264-U, (sak nr. 2011/2085), sivil sak, anke over dom Songa Services AS (advokat Arild Dommersnes), Stena Drilling AS (advokat Trond Stang) og Norges Rederiforbund (partshjelper) (advokat Are Gauslaa) mot A, B, C og D (advokat Eyvind Mossige og advokat Karianne Rettedal)

Reaksjonsfastsettelse ved forsøk på drap

Høyesteretts dom, 24.01.2012, HR-2012-00185-A, (sak nr. 2011/1726), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald Grønlien)

Straffutmåling for bruk av forfalsket vitnemål

Høyesteretts dom, 23.01.2012, HR-2012-00169-A, (sak nr. 2011/1845), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Saka gjeld varetektsfengsling

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 04.01.2012, HR-2012/13), straffesak, anke over orskurd A (advokat Anne Marstrander-Berg) mot Den offentlege påtalemakta

Til toppen