Straffutmåling for falsk anklage om voldtekt

Høyesteretts dom, 27.08.2012, HR-2012-01677-A, (sak nr. 2012/1054), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvoakt Arild Oma)

Dommere: Webster, Stabel, Endresen, Bergsjø, Gjølstad

Saken gjaldt straffutmåling for falsk anklage om voldtekt, jf. straffeloven § 168 første straffalternativ.

Fornærmede i saken var blitt anmeldt for en relativt grov anal og vaginal voldtekt. Han ble pågrepet og satt fengslet i halvannen dag. Anklagen fikk også konsekvenser for jobben hans. Saken ble henlagt etter ti måneder. To år senere tilsto A at anklagen var uriktig.

Høyesterett kom til at siden straffenivået for voldtekt er vesentlig hevet de siste årene, må også straffen for falske voldtektsanklager øke sammenlignet med eldre rettspraksis. I lagmannsretten var straffen satt til syv måneders fengsel, hvorav 90 dager ble gjort betinget. As anke over denne straffutmålingen ble forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen