Avgjørelser 2013

Alle avgjørelser

Straffutmåling for legemsbeskadigelse

Høyesteretts dom, 19.12.2013, HR-2013-02658-A, (sak nr. 2013/1457), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Thronæs) mot A (advokat Harald Stabell)

Tvist om tilgang til bevis

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2013, HR-2013-02652-U, (sak nr. 2013/1838), sivil sak, anke over kjennelse AG Holding As, Misantrophe AS, A, Loligo AS, Aage Thoen Ltd AS, Remco AS og Silvercoin Industries AS (advokat Gunnar Stake-Larsen) B, C mot Norsk Tillitsmann ASA (advokat Peter Bugge Hjorth), Thule Drilling AS, dets konkursbo (advokat Mathias Tveten) Fearnley Securities AS, D, E...

Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.12.2013, HR-2013-02631-U, (sak nr. 2013/2123), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E, F, G (advokat Kathrine Lien Mjell) mot H, I (advokat Edmund A. Bolstad)

Krav om naturalutlegg på ektefelleskifte

Høyesteretts dom, 12.12.2013, HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Rolf Knudsen) mot B (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen) II. B (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen) mot A (advokat Rolf Knudsen)

Stadfestelse av tvungen gjeldsordning

Høyesteretts kjennelse,  04.12.2013, HR-2013-02519-A, (sak nr. 2013/479), sivil sak, anke over kjennelse Lindorff Capital AS (advokat Kjell-Rune Birkelund) mot A (advokat Bendik Falch-Koslung)

Videre anke i sak om midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.11.2013, HR-2013-02494-U, (sak nr. 2013/2215), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Arne Meltvedt) mot B AS (advokat Erling Høyte)

Brot på straffelova § 229 om lekamsskading

Høgsteretts dom, 21.11.2013, HR-2013-02441-A, (sak nr. 2013/1444), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat John Christian Elden)

Forståinga av straffelova § 128

Høgsteretts dom, 21.11.2013, HR-2013-02440-A, (sak nr. 2013/1619), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tormod Haugnes)

Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts sak nr. 2007/410

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.11.2013, HR-2013-02425-U, (sak nr. 2012/1805), sivil sak, begjæring om gjenåpning Berit Mogan Lindheim (advokat Sveinung O. Flaaten) mot Bjørg Melsom og Ove Melsom (advokat Odd Gleditsch d.y.)

Tvist i entrepriseforhold

Høyesteretts dom, 12.11.2013, HR-2013-02382-A, (sak nr. 2013/376), sivil sak, anke over dom I. Brødrene Kiil AS (advokat Are Hunskaar) mot Narvik kommune (advokat Hans Augun Parmann) II. Narvik kommune (advokat Hans Augun Parmann) mot Brødrene Kiil AS (advokat Are Hunskaar)

Ligning av utenlandsk eier av skip

Høyesteretts dom 6.11.2013, HR-2013-02332-A, (sak nr. 2013/275), sivil sak, anke over dom, Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot Teekay Nordic Holdings Inc. (advokat Finn Backer-Grøndahl)

Forlengelse av varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.11.2013, HR-2013-02325-U, (sak nr. 2013/2087), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straffutmåling for trygdebedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 07.10.2013, HR-2013-02099-U, (sak nr. 2013/1532), straffesak, anke over dom A (advokat Kristen S. Fari) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straffutmåling for seksuell omgang med eit barn under 16 år

Høgsteretts dom, 26.09.2013, HR-2013-02023-A, (sak nr. 2013/1351), straffesak, anke over dom I.  Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Thorbjørn Klundseter) mot A (advokat Mette Yvonne Larsen) II. A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Thorbjørn Klundseter)

Promillekjøring - ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.09.2013, HR-2013-01990-U, (sak nr. 2013/1415), straffesak, anke over beslutning A (advokat Espen Henrik Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Utmåling av straff for fem tilfeller av oppfordring til innsidehandel mm.

Høyesteretts dom, 18.09.2013, HR-2013-01977-A, (sak nr. 2013/821), straffesak, anke over dom I.  A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) II. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot A (advokat John Christian Elden)

Overtredelse av forurensningsloven

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.09.2013, HR-2013-01872-U, (sak nr. 2013/1244), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet B (advokat Torbjørn Sognefest Kolås) mot Den offentlige påtalemyndighet

Søksmålsbetingelsene i tvisteloven § 1-3

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.08.2013, HR-2013-01857-U, (sak nr. 2013/1266), sivil sak, anke over kjennelse Olav Vs gate 5 AS og Dronning Mauds gate 1-3 KS (advokat Helge Morten Svarva) mot Oslo kommune (advokat Irene Sogn)

Anke over lagmannsrettsdom av 21.03.2013

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 28.08.2013, HR-2013-01803-U, (sak nr. 2013/1378), sivil sak, anke over dom A (advokat Thomas Benestad) mot B (advokat Anniken Mellegaard Douglass)

Erklæring om partshjelp

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.08.2013, HR-2013-01798-U, (sak nr. 2013/192), sivil sak, anke over dom Staten v/Finansdepartementet (advokat Karl Otto Thorheim) mot Statoil ASA mfl. (advokat Frode A. Innjord)

Ankenektelse - anke over nektet omgjøring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.08.2013, HR-2013-01693-U, (sak nr. 2013/1254), straffesak, anke over beslutning A (advokat Elisabeth Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet

Videre anke over en kjennelse om fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.07.2013, HR-2013-01526-U, (sak nr. 2013/1387), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Spørsmål om ileggelse av foretaksstraff

Høyesteretts dom, 28.06.2013, HR-2013-01394-A, (sak nr. 2012/2114), straffesak, anke over dom Norconsult AS (advokat Cato Schiøtz) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnt Angell)

Anmodning om samtykke til fremleggelse av bilag

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 27.06.2013, HR-2013-01380-U, (sak nr. 2012/1548), sivil sak, anke over dom Staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) mot Volstad AS (advokat Stein Owe)

Utmåling av straff for lekamsskading

Høgsteretts dom, 27.06.2013, HR-2013-01384-A, (sak nr. 2013/975), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvoakt Peter André Johansen) mot A (advokat Pål M. Andreassen)

Spørsmål om utvisningsvedtak

Høgsteretts dom 26.06.2013, HR-2013-01358-A, (sak nr. 2013/145), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub) mot A (advokat Jan M. Birkeland)

Sikkerhetsstillelse ved gruppesøksmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.06.2013, HR-2013-01381-U, (sak nr. 2013/1017), sivil sak, anke over kjennelse Hvaler kommune (advokat Guttorm Jakobsen) mot Gruppen v/grupperepresentant A (advokat Vibeke Olavesen)

Spørsmål om ankegjenstandens verdi

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2013, HR-2013-01309-U, (sak nr. 2013/738), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Odd Walther Moi) mot B (advokat Robert Neverdal)

Anke over Agder lagmannsretts dom - partshjelp

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 19.06.2013, HR-2013-01300-U, (sak nr. 2013/775), sivil sak, anke over dom A Alpinsenter AS (advokat Sigurd Vestrheim) mot B (advokat Dag Herrem)

Gyldigheita av eit likningsvedtak

Høgsteretts dom, 19.06.2013, HR-2013-01303-A, (sak nr. 2012/2009), sivil sak, anke over dom A.L. Industrier AS (advokat Harald Willumsen) mot staten v/Skatt øst (advokat Morten Goller)

Lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelser for inngåelse av terrorforbund mm.

Høyesteretts dom, 31.05.2013, HR-2013-01143-A, (sak nr. 2012/2081), straffesak, anke over dom I. A (advokat Carl Konow Rieber-Mohn) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) II. B (advokat René Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) III. C (advokat Geir Jøsendal) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) IV. Den offentlige...

Grensegang for landskapsvernområde med grunnlag i jordskiftelova § 88 første ledd første punktum

Høgsteretts dom, 31.05.2013, HR-2013-01145-A, (sak nr. 2012/1907), sivil sak, anke over dom Anke I: Staten v/Miljøverndepartementet (advokat Arne-Martin H. Sørli) mot Edvin Eriksen mfl (advokat John Egil Bergem), Odd Erik Myren mfl. (advokat John Egil Bergem), Trygve Herrem, Alf Erik Lånke, Per Gunnar Myrslo Anke II: Håvard Reitås (advokat John Egil Bergem) mot staten v/Miljøverndepartementet...

Videre anke over kjennelse om arrest

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.05.2013, HR-2013-01132-U, (sak nr. 2013/556), sivil sak, anke over kjennelse I. A mot Global Collect Services B.V. mfl. (advokat Oddbjørn Slinning) II. Txnet AS mot Global Collect Services B.V. mfl. (advokat Oddbjørn Slinning) III. B mot Global Collect Services B.V. mfl. (advokat Oddbjørn Slinning)

Anke over lagmannsrettens beslutning om ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.05.2013, HR-2013-01108-U, (sak nr. 2013/516), straffesak, anke over beslutning I.  A (advokat Fredrik Schøne Brodwall) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Kåre Jølberg) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Kåre Jølberg) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. D (advokat Ingrid Humerfelt Eckhoff) mot Den offentlige påtalemyndighet...

Straffutmåling for samleie med barn under 14 år

Høyesteretts dom, 23.05.2013, HR-2013-01086-A, (sak nr. 2012/1865), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Regulering av festeavgift

Høyesteretts dom, 22.05.2013, HR-2013-01073-A, (sak nr. 2012/1732), sivil sak, anke over dom Anita Jansen mfl. (advokat Bjørn Trygve Nilsen) mot Henning Frisch mfl. (advokat Tallag Andersen)

Spørsmål om bevisavskjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.05.2013, HR-2013-01012-U, (sak nr. 2013/926), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts dom, 03.05.2013, HR-2013-00947-A, (sak nr. 2012/2120), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Statens mulige ansvar for mangelfull beskyttelse

Høyesteretts dom, 25.04.2013, HR-2013-881-A, (sak nr. 2012/1900), sivil sak, anke over dom Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Fanny Platou Amble) mot NN (advokat John Christian Elden) Rt-2013-588

Straffutmåling for ran av en gullsmed- og urmakerforretning

Høyesteretts dom, 24.04.2013, HR-2013-00871-A, (sak nr. 2012/1972), straffesak, anke over dom I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval) II. B (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval)

Spørsmål om foretaksstraff ved grov korrupsjon

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 24.04.2013, HR-2013-00866-U, (sak nr. 2012/2114), straffesak, anke over dom A AS (advokat Cato Schiøtz) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnt Angell)

Straffutmåling for grov legemsbeskadigelse mm.

Høyesteretts dom, 17.04.2013, HR-2013-00811-A, (sak nr. 2012/2001), straffesak, anke over dom I. A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen) II. A (advokat Øystrein Storrvik) mot B (bistandsadvokat Karoline Henriksen)

Domfelling etter straffelova § 199

Høgsteretts dom, 17.04.2013, HR-2013-00810-A, (sak nr. 2012/1999), straffesak, anke over dom A (advokat Bent Endresen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arvid Malde)

Tvist om fordring i tvangsoppløsningsbo

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.04.2013, HR-2013-00728-U, (sak nr. 2013/142), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Wilhelm Hopen) mot B Sparebank (advokat Ragnar Wold)

Erklæring om partshjelp

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.03.2013, HR-2013-00657-U, (sak nr. 2012/1783), sivil sak, anke over dom Torgeir Bjørnarå mfl. (advokat Øyvind Kraft) mot Otra Kraft DA mfl. (advokat Dag Arne Ruud)

Klage over utleggsforretning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.03.2013, HR-2013-00661-U, (sak nr. 2013/272), sivil sak, anke over kjennelse A mot B (advokat Jon Norvald Evensen)

Videre anke over kjennelse om åpning av konkurs

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.03.2013, HR-2013-00646-U, (sak nr. 2013/293), sivil sak, anke over kjennelse Agder Havrafting AS mot HK Motorservice Kristiansand AS (advokat Einar Heiberg)

Straffutmåling ved trygdebedrageri

Høyesteretts dom, 22.03.2013, HR-2013-00650-A, (sak nr. 2012/2115), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Guri Lenth)

Forståelsen av straffeloven § 238 - uaktsom forvoldelse av betydelig skade på legeme eller helbred

Høyesteretts dom, 12.03.2013, HR-2013-00574-A, (sak nr. 2012/1611), straffesak, anke over dom I. A (advokat Cato Schiøtz) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude E. Sparre) II. B AS (advokatCato Schiøtz) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude E. Sparre) III. C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude E. Sparre) IV. Den...

Straffutmåling for vanleg ran

Høgsteretts dom, 12.03.2013, HR-2013-00578-A, (sak nr. 2012/1892), straffesak, anke over dom A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Alvar Krafft Randa)

Forståinga av straffelova § 219

Høgsteretts dom, 12.03.2013, HR-2013-00577-A, (sak nr. 2012/1812), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise)

Begjæring om tvangssalg av et russisk skip

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.03.2013, HR-2013-00545-U, (sak nr. 2013/184), sivil sak, anke over kjennelse Kentom AS (advokat Roar Bårdlund) mot Westimpex Ltd (advokat Trond S. Paulsen)

Krav mot staten om erstatning for sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.02.2013, HR-2013-00372-U, (sak nr. 2013/6), sivil sak, anke over kjennelse Faber Bygg AS (advokat Bjørn Kvernberg) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Straffutmåling for voldtekt til samleie med sovende kvinne

Høyesteretts dom, 06.02.2013, HR-2013-00300-A, (sak nr. 2012/1591), straffesak, anke over dom I.  A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) mot A (advokat John Christian Elden)

Begjæring om omgjøring

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.02.2013, HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Tillatelse til fremleggelse av granskningsrapport

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 25.01.2013, HR-2013-00158-U, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom Stangeskovene AS (advokat Gudmund Knudsen) mot Christen Sveaas (advokat Anders Ryssdal)

Lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling ved domfellelse for grovt narkotikaheleri mm.

Høyesteretts dom, 23.01.2013, HR-2013-00146-A, (sak nr. 2012/1291), straffesak, anke over dom I. A (advokat Petter Bonde) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Kristin Røhne) II. B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Kristin Røhne) III. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Kristin Røhne) mot A (advokat Petter Bonde)

Straffutmåling for blant annet voldsforbrytelser

Høyesteretts dom, 23.01.2013, HR-2013-00143-A, (sak nr. 2012/1714), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (ass.riksadvokat Knut Erik Sæther)

Begjæring om fortsatt behandling av et sivilt krav pådømt i straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 23.01.2013, HR-2013-00151-U, (sak nr. 2012/1689), sivil sak, anke over dom I. A, B og C AS (advokat Per Danielsen) mot staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) II. Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) mot A, B og C AS (advokat Per Danielsen)

Spørsmål om utsettelse av hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.01.2013, HR-2013-00102-U, (sak nr. 2012/2125), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Svein Aage Valen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Til toppen