Avgjørelser 2014

Alle avgjørelser

Ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30.12.2014, HR-2014-02530-U, (sak nr. 2014/2324), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Anette Røsæther) mot X v/barneverntjenesten (advokat Holger Hagesæter)

Anke over vedtakelse av forelegg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.12.2014, HR-2014-02505-U, (sak nr. 2014/2129), straffesak, anke over beslutning A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2014, HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Samferdselsdepartementet, Telemark fylkeskommune (Regjeringsadvokaten v/advokat Torje Sunde) mot BMO Entreprenør AS (advokat Siri Falch-Olsen)

Krav om skjevdeling ved felleseieskifte

Høyesteretts dom, 17.12.14, HR-2014-02456-A, (sak nr. 2014/980), sivil sak, anke over dom A (advokat Jens Otto Haugland) mot B (advokat Einar Drægebø)

Åpning av konkurs

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17.12.2014, HR-2014-02460-U, (sak nr. 2014/2153), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Britt Onseng) mot Staten v/Skatt sør (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Ingolf Skaflem), A, hans konkursbo (advokat Ivar Strømsjordet)

Sakskostnadsavgjørelse i jordskiftesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.12.2014, HR-2014-02440-U, (sak nr. 2014/1982), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Lars Inge Ørstavik) mot C (advokat Jørund Stig Knardal)

Bevisavskjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2014, HR-2014-02429-U, (sak nr. 2014/2222), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Liv Asheim Leirvik) mot A (advokat Mari Grefsli)

Kapitaliseringsrentefoten ved varig personskade

Høyesteretts dom, 12.12.2014, HR-2014-02425-S, (sak nr. 2014/604), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Christian Lundin) (Advokat Tom Sørum - rettslig medhjelper), Personskadeforbundet LTN (partshjelper) (advokat Christian Lundin) mot Aioi Nissay Dowa Insurance Company of (advokat Ole Andersen), Europe Ltd, norsk filial v/generalagent(advokat Jarl R. Henstein Tennant Assuranse AS - rettslig...

Beslag av pass som varetektsurrogat

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.12.2014, HR-2014-02436-U, (sak nr. 2014/2218), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Eirik Nåmdal) mot Den offentlige påtalemyndighet

Avkortning av erstatning ved tap av forsørger etter trafikkulykke

Høyesteretts dom, 11.12.2014, HR-2014-02423-A, (sak nr. 2014/1128), sivil sak, anke over dom I. If skadeforskring NUF (advokat Torgeir Juliussen Finne) mot A, B(advokat Tom Sørum) II. A, B (advokat Tom Sørum) mot If skadeforskring NUF (advokat Torgeir Juliussen Finne)

Beviskravet i sak om avskjed av arbeidstaker

Høyesteretts dom, 03.12.2014, HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom A (advokat Per Danielsen) mot Air & Sea Transport AS (advokat Bengt Haadem Hoff)

Legemsbeskadigelse med døden til følge - medvirkningsbegrepet

Høyesteretts dom, 27.11.2014, HR-2014-02324-A, (sak nr. 2014/1149), straffesak, anke over dom   I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat Stine Laier Nybø), B (advokat Helene Elness) II. C, D, E, F (advokat Henning Brath) mot A (advokat Stine Laier Nybø)

Straffutmåling i sak om voldtekter

Høyesteretts dom, 27.11.2014, HR-2014-02325-A, (sak nr. 2014/1419), straffesak, anke over dom   I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Johnny Veum) II. A (advokat Johnny Veum) mot Den offentlige påtalemyndighet(statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Bruk av overskuddsmateriale fra kommunikasjonskontroll som bevis

Høyesteretts dom, 24.11.2014, HR-2014-02288-A, (sak nr. 2014/1435), straffesak, anke over dom I. A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Thomas Skjelbred), B (advokat Odd Rune Torstrup) II. C (advokat Christian Fredrik Bonnevie Hjort) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Thomas Skjelbred), B (advokat Odd Rune Torstrup) III. D (advoka...

Fremleggelse av nye dokumentbevis

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 21.11.2014, HR-2014-02287-U, (sak nr. 2014/1631), sivil sak, anke over dom X kommune (advokat Sverre Larhammer) mot A, B (advokat Venil Katharina Thiis)

Anker i sak om grovt bedrageri og grovt uaktsomt grovt bedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 21.11.2014, HR-2014-02275-U, (sak nr. 2014/1929), straffesak, anke over dom I. A (advokat Per Sjong Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Lise Navjord Leknes) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Sverre Næss) mot Den offentlige påtalemyndighet

Nytt faktisk grunnlag

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20.11.2014, HR-2014-02274-U, (sak nr. 2014/980), sivil sak, anke over dom A (advokat Jens Otto Haugland) mot B (advokat Einar Drægebø)

Krav om erstatning i kontraktsforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 18.11.2014, HR-2014-02249-U, (sak nr. 2014/1857), sivil sak, anke over dom Stokke Stål AS (advokat  Jørgen Aardalsbakke)  mot Returkraft AS (advokat Hans Erdvik)

Begjæring om midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.11.2014, HR-2014-02241-U, (sak nr. 2014/2010), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Morten Aalberg) mot Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christian F. Galtung)

Bevistilgang i en tvist om heving av et boligkjøp

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.11.2014, HR-2014-02258-U, (sak nr. 2014/1852), sivil sak, anke over kjennelse Protector Forsikring ASA (advokat Sindre Stave) mot A (advokat Roald Angell)

Vold mot offentlig tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.11.2014, HR-2014-02184-U, (sak nr. 2014/1934), straffesak, anke over dom A (advokat Tom Ovesen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Overtredelse av straffeloven § 219 mv.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 28.10.2014, HR-2014-02110-U, (sak nr. 2014/1777), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Holden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Foreldres samværsrett med barn i fosterhjem

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02068-A, (sak nr. 2014/1252), sivil sak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot X kommune (advokat Fredrik Lied Lilleby) B (advokat Nora Hallén) mot X kommune (advokat Fredrik Lied Lilleby)

Betydningen av lang saksbehandlingstid

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02067-A, (sak nr. 2014/1546), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet

Forståelsen av uttrykket "betydelig Smerte"

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02066-A (sak nr. 2014/1537), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Inndragning av fangstverdi hos fartøyeier

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02070-A, (sak nr. 2014/1438), straffesak, anke over dom A AS (advokat Ingvald Falch) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald Grønlien)

Anke over lagmannsrettens kjennelse om sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.10.2014, HR-2014-02042-U, (sak nr. 2014/1673), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E, F, G, H (advokat Rolf B. Nybakk) mot I, J, K, L, M, N, O, P, X kommune (advokat Tallag Andersen)

Varetektsfengsling og dokumentinnsyn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.10.2014, HR-2014-02018-U, (sak nr. 2014/1812), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Prøveløslatelse fra forvaring

Høyesteretts dom, 16.10.14, HR-2014-02015-A, (sak nr. 2014/1319), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat Frode Sulland)

Spørsmål om løslatelse på prøve fra forvaring

Høyesteretts dom, 16.10.14, HR-2014-02014-A, (sak nr. 2014/1447), straffesak, anke over dom A (advokat Fredrik S. Brodwall) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard)

Prøveløslatelse ved dom på forvaring

Høyesteretts dom, 16.10.14, HR-2014-02013-A, (sak nr. 2014/1448), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat Marius O. Dietrichson)

Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 03.10.2014, HR-2014-01952-U, (sak nr. 2014/1715), sivil sak, anke over beslutning A, B, C (advokat Ole Magnus Karlsen) mot D (advokat Egil Malm)

Videre anke i sak om besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.09.2014, HR-2014-01918-U, (sak nr. 2014/1624), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jorun E. Seegaard Dahlberg) mot B (advokat Anette Skjerven Arnkværn)

Konstituert sorenskrivers habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.09.2014, HR-2014-01907-U, (sak nr. 2014/1664), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Tormod A. Sletten) mot X kommune ved ordføreren (advokat Ole Ødegård)

Varetektsfengsling

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 23.09.2014, HR-2014-01886-U, (sak nr. 2014/1562), straffesak, anke over vedtak A (advokat Jannicke Keller-Fløystad) mot Den offentlege påtalemakta

Motregning i konkurs

Høyesteretts dom, 23.09.2014, HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom Qahu Bar Assembly AS, dets konkursbo (advokat Per Omreng) mot Nordea Bank Norge ASA (advokat Jens Ivar Naalum)

Gyldigheita av likninga av to allmennaksjeselskap

Høgsteretts dom, 17.09.2014, HR-2014-01847-A, (sak nr. 2014/384), sivil sak, anke over dom Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA (advokat Bettina Banoun) mot staten v/Skatt øst (advokat Sture Nilsson)

Anker over lagmannsrettens dom i straffesak vedr. grovt tyveri mv.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 17.09.2014, HR-2014-01842-U, (sak nr. 2014/1439), straffesak, anke over dom I. A (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Einar Grape) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Arild Langenes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke over lagmannsrettsdom i privat straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 09.07.2014, HR-2014-011450-U, (sak nr. 2014/1179), privat straffesak, anke over dom Aller Media AS, A, B (advokat Ketil Sellæg Ramberg) mot C (advokat Per Danielsen)

Anke over dom i sak om voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 08.07.2014, HR-2014-01435-U, (sak nr. 2014/1129), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke over erstatningskrav

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 03.07.2014, HR-2014-01411-U, (sak nr. 2014/1197), sivil sak, anke over dom A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot B (advokat Hilde Jæger), C (advokat Birgit Vinnes)

Legemsfornærmelser mot barn i oppdragelsesøyemed

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 02.07.2014, HR-2014-01399-U, (sak nr. 2014/1048), straffesak, anke over dom I.  A (advokat Preben Henriksen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Stine Laier Nybø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke over overskjønn

Høyesteretts dom, 23.05.2014, HR-2014-01079-A, (sak nr. 2013/2278), sivil sak, anke over dom Oppegårdveien 2 AS (advokat Svein Andersen) mot Akershus fylkeskommune (advokat Jarle W. Holstrøm)

Spørsmål om bevissikring utenfor rettssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.05.2014, HR-2014-00962-U, (sak nr. 2014/741), sivil sak, anke over kjennelse Macgregor Norway AS (advokat Kjell Torkelsen) mot Huisman Equipment B.V., Itrec B.V. (advokat Halvor Manshaus, advokat Sigurd Holter Torp))

Spørsmål om avvisning av søksmål fra domstolene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.05.2014, HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse Adhd Norge (advokat Else Leona McClimans) mot staten v/Likestillings- og diskrimineringsnemnda (advokat Elisabeth Stenwig)

Saken gjelder fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.05.2014, HR-2014-00937-U, (sak nr. 2014/843), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Inga Laupstad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Utmåling av straff for medvirkning til legemskrenkelser mm.

Høyesteretts dom, 07.05.2014, HR-2014-00892-A, (sak nr. 2014/342), straffesak, anke over dom I.   A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) II.  B (advokat Arne Gunnar Aas) moy Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal)

Grovt uaktsom voldtekt av sovende kvinne

Høyesteretts dom, 07.05.2014, HR-2014-00890-A, (sak nr. 2014/436), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Kjøring av bil i ruspåvirket tilstand

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.05.2014, HR-2014-00886-U, (sak nr. 2014/691), straffesak, anke over beslutning A (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke vedr. domfellelse for misbruk av innsideinformasjon

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.05.2014, HR-2014-00872-U, (sak nr. 2014/537), straffesak, anke over dom I.  A (advokat Atle Birkeland) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Caterina Håland Gaeta) mot Den offentlige påtalemyndighet III. c (advokat Helene Elness) mot Den offentlige påtalemyndighet

Profesjonsansvar for advokatar

Høgsteretts dom, 29.04.2014, HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom A (advokat Jørgen Svartebekk), Den Norske Advokatforening (partshjelper) (advokat Henning Harborg) mot B (advokat Jan Kristian Matei Arhaug)

Straffutmåling, både for direkte gjerningsperson og medvirker, ved overtr. av strl. § 229 tredje straffalt.

Høyesteretts dom, 23.04.2014, HR-2014-00791-A, (sak nr. 2013/2313), straffesak, anke over dom I. A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) II. B (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) III. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) mot A (advokat Øystein...

Tvist om uførekapitalforsikring

Høyesteretts dom, 10.04.2014, HR-2014-00755-A, (sak nr. 2013/2384), sivil sak, anke over dom A (advokat Thomas Meinich) mot Danica Pensjonsforsikring As (advokat Klaus Henrik Wiese-Hansen)

Straffutmåling ved narkotikalovbrot

Høgsteretts dom, 08.04.2014, HR-2014-00739-A, (sak nr. 2013/2218), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemakta (statsadvokat Arvid Malde)

Føring av rettsbok i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.04.2014, HR-2014-00742-U, (sak nr. 2014/422), straffesak, anke over kjennelse Sogn og fjordane politidistrikt

Klage over beslutning om utleggspant og utleggstrekk

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.03.2014, HR-2014-00646-U, (sak nr. 2014/336), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kristian Bårseth) mot Intrum Justitia Debt Finance AG (advokat Stein Eikeland)

Stadfestelse av bud ved tvangssalg av fast eiendom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.03.2014, HR-2014-00649-U, (sak nr. 2014/378), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Mass Anders Hus) mot Sparebanken Vest og Sunndal Sparebank (advokat Stine Andreassen)

Skatteunndragelse og trygdebedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 28.03.2014, HR-2014-00654-U, (sak nr. 2014/44), straffesak, anke over dom A (advokat Helge Skogseth Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Tvist om gyldigheten av to fullmakter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.03.2014, HR-2014-00570-U, (sak nr. 2014/457), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K (advokat Trygve Undem) mot L, M, N, O (advokat Edle Endresen)

Særskilt anke over erstatningskrav

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 17.03.2014, HR-2014-00524-U, (sak nr. 2014/282), sivil sak, anke over dom A (advokat Thor Arne Reitan) mot B (advokat Ellen Sandvold Strømme)

Videre anke i sak kom besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.03.2014, HR-2014-00528-U, (sak nr. 2014/328), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jon alshus) mot Den offentlige påtalemyndighet

Beslag av penger på to bankkonti

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.03.2014, HR-2014-00530-U, (sak nr. 2014/405), straffesak, anke over kjennelse A AS (advokat Rene Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Begjæring om soningsutsettelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.03.2014, HR-2014-00464-U, (sak nr. 2014/242), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Kriminalomsorgen region sør

Fastlegging av hva som skal regnes som lavskatteland

Høyesteretts dom, 06.03.2014, HR-2014-00468-A, (sak nr. 2013/104), sivil sak, anke over dom Alban International Norway AS (advokat Frode Talmo) mot staten v/Skatt sør (advokat Goud Helge Homme Fjellheim)

Krav frå eineforhandlar om avgangsvederlag

Høgsteretts dom, 13.02.14, HR-2014-00306-A, (sak nr. 2013/1887), sivil sak, anke over dom Webasto Thermo & Comfort SE (advokat Arne Seemann Berg - til prøve) mot Kolberg Caspary Lautom AS (advokat Magne Mjaaland)

Gyldighet av ligning av Statoil Angola

Høyesterett dom, 12.02.2014, HR-2014-00296-A, (sak nr. 2013/1013), sivil sak, anke over dom Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot Statoil Angola Block 31 AS (advokat Jan B. Jansen)  Bayerngas Petroleum Danmark AS (advokat Frode Talmo – til prøve)

Spørsmål om ein meddommar i ei straffesak var inhabil

Høgsteretts dom, 28.01.2014, HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom I.  A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (fyrstestatsadvokat Bård Thorsen) II.   B (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlege påtalemakta (fyrstestatsadvokat Bård Thorsen)

Fordeling av kjøpesum ved tvangssalg av skip

Høyesteretts kjennelse, 28.01.2014, HR-2014-00194-A, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse Mikhail Shintiakov mfl. (advokat Sigmund Z. Berg) mot Vegsund Slip AS (advokat Dag Steinfeld)

Spørsmål om ein meddommar i ei straffesak for tingretten var inhabil, jf. domstollova § 108

Høgsteretts dom, 28.01.2014, HR-2014-00198-A, (sak nr. 2013/1846), straffesak, anke over dom I.  Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Håvard Kampen) mot A (advokat Nicolai V. Skjerdal) II.  Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Håvard Kampen) mot B (advokat John Christian Elden) III.  Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Håvard Kampen) mot C (advokat Gunnar K. Hagen)

Straffutmåling for forsettleg drap

Høgsteretts dom, 15.01.2014, HR-2014-00081-A, (sak nr. 2013/2009), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Berit Sagfossen) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Begjæring om partshjelp

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.01.2014, HR-2014-00048-U, (sak nr. 2013/1275), sivil sak, anke over dom Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Elisabeth Stenwig) mot A (advokat Tor Gresseth)

Krav om omstøyting i konkurs

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 08.01.2014, HR-2014-00018-U, (sak nr. 2013/2276), sivil sak, anke over orskurd A (advokat Jeppe Normann) mot Collings Entertainment AS dets konkursbo (advokat Stephan Didrich Eid)

Til toppen