Høyesteretts ankeutvalg - sivil

Ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30.12.2014, HR-2014-02530-U, (sak nr. 2014/2324), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Anette Røsæther) mot X v/barneverntjenesten (advokat Holger Hagesæter)

Midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2014, HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Samferdselsdepartementet, Telemark fylkeskommune (Regjeringsadvokaten v/advokat Torje Sunde) mot BMO Entreprenør AS (advokat Siri Falch-Olsen)

Åpning av konkurs

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17.12.2014, HR-2014-02460-U, (sak nr. 2014/2153), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Britt Onseng) mot Staten v/Skatt sør (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Ingolf Skaflem), A, hans konkursbo (advokat Ivar Strømsjordet)

Sakskostnadsavgjørelse i jordskiftesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.12.2014, HR-2014-02440-U, (sak nr. 2014/1982), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Lars Inge Ørstavik) mot C (advokat Jørund Stig Knardal)

Bevisavskjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2014, HR-2014-02429-U, (sak nr. 2014/2222), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Liv Asheim Leirvik) mot A (advokat Mari Grefsli)

Fremleggelse av nye dokumentbevis

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 21.11.2014, HR-2014-02287-U, (sak nr. 2014/1631), sivil sak, anke over dom X kommune (advokat Sverre Larhammer) mot A, B (advokat Venil Katharina Thiis)

Nytt faktisk grunnlag

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20.11.2014, HR-2014-02274-U, (sak nr. 2014/980), sivil sak, anke over dom A (advokat Jens Otto Haugland) mot B (advokat Einar Drægebø)

Krav om erstatning i kontraktsforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 18.11.2014, HR-2014-02249-U, (sak nr. 2014/1857), sivil sak, anke over dom Stokke Stål AS (advokat  Jørgen Aardalsbakke)  mot Returkraft AS (advokat Hans Erdvik)

Begjæring om midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.11.2014, HR-2014-02241-U, (sak nr. 2014/2010), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Morten Aalberg) mot Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christian F. Galtung)

Bevistilgang i en tvist om heving av et boligkjøp

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.11.2014, HR-2014-02258-U, (sak nr. 2014/1852), sivil sak, anke over kjennelse Protector Forsikring ASA (advokat Sindre Stave) mot A (advokat Roald Angell)

Anke over lagmannsrettens kjennelse om sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.10.2014, HR-2014-02042-U, (sak nr. 2014/1673), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E, F, G, H (advokat Rolf B. Nybakk) mot I, J, K, L, M, N, O, P, X kommune (advokat Tallag Andersen)

Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 03.10.2014, HR-2014-01952-U, (sak nr. 2014/1715), sivil sak, anke over beslutning A, B, C (advokat Ole Magnus Karlsen) mot D (advokat Egil Malm)

Konstituert sorenskrivers habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.09.2014, HR-2014-01907-U, (sak nr. 2014/1664), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Tormod A. Sletten) mot X kommune ved ordføreren (advokat Ole Ødegård)

Anke over erstatningskrav

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 03.07.2014, HR-2014-01411-U, (sak nr. 2014/1197), sivil sak, anke over dom A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot B (advokat Hilde Jæger), C (advokat Birgit Vinnes)

Spørsmål om bevissikring utenfor rettssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.05.2014, HR-2014-00962-U, (sak nr. 2014/741), sivil sak, anke over kjennelse Macgregor Norway AS (advokat Kjell Torkelsen) mot Huisman Equipment B.V., Itrec B.V. (advokat Halvor Manshaus, advokat Sigurd Holter Torp))

Spørsmål om avvisning av søksmål fra domstolene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.05.2014, HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse Adhd Norge (advokat Else Leona McClimans) mot staten v/Likestillings- og diskrimineringsnemnda (advokat Elisabeth Stenwig)

Klage over beslutning om utleggspant og utleggstrekk

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.03.2014, HR-2014-00646-U, (sak nr. 2014/336), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kristian Bårseth) mot Intrum Justitia Debt Finance AG (advokat Stein Eikeland)

Stadfestelse av bud ved tvangssalg av fast eiendom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.03.2014, HR-2014-00649-U, (sak nr. 2014/378), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Mass Anders Hus) mot Sparebanken Vest og Sunndal Sparebank (advokat Stine Andreassen)

Tvist om gyldigheten av to fullmakter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.03.2014, HR-2014-00570-U, (sak nr. 2014/457), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K (advokat Trygve Undem) mot L, M, N, O (advokat Edle Endresen)

Særskilt anke over erstatningskrav

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 17.03.2014, HR-2014-00524-U, (sak nr. 2014/282), sivil sak, anke over dom A (advokat Thor Arne Reitan) mot B (advokat Ellen Sandvold Strømme)

Begjæring om partshjelp

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.01.2014, HR-2014-00048-U, (sak nr. 2013/1275), sivil sak, anke over dom Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Elisabeth Stenwig) mot A (advokat Tor Gresseth)

Krav om omstøyting i konkurs

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 08.01.2014, HR-2014-00018-U, (sak nr. 2013/2276), sivil sak, anke over orskurd A (advokat Jeppe Normann) mot Collings Entertainment AS dets konkursbo (advokat Stephan Didrich Eid)

Til toppen