Anke over erstatningskrav

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 03.07.2014, HR-2014-01411-U, (sak nr. 2014/1197), sivil sak, anke over dom

A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot B (advokat Hilde Jæger), C (advokat Birgit Vinnes)

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen