Anke over kjennelse om ikke å ta en konkursbegjæring til følge

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 04.11.2014, HR-2014-02139-U, (sak nr. 2014/1742), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Audun Kleppestø) mot B, B dets konkursbo (advokat Siv Sandvik)

Dommere: Tjomsland, Matningsdal, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen