Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.03.2014, HR-2014-00616-U, (sak nr. 2014/409), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Katrine Malmer-Høvik) mot Onecollection AS (advokat Bente Holmvang)

Dommere: Tjomsland, Skoghøy, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen