Anke over lagmannsrettens dom i sak om krav om utbetaling av andel av forsikringsoppgjør etter brann

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 31.07.2014, HR-2014-01596-U, (sak nr. 2014/1351), sivil sak, anke over dom

Storsteinnes Kulturhus SA (advokat Marianne Abeler) mot Balsfjord kommune (advokat Kristoffer Dons Brøndbo)

Dommere: Gjølstad, Tjomsland, Matningsdal

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen