Anke over lagmannsrettens kjennelse - krav om gjenåpning av skjønn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.05.2014, HR-2014-01014-U, (sak nr. 2014/782), sivil sak, anke over kjennelse

Trondheim kommune (advokat John Olav Engelsen) mot Trøndereiendom AS mfl. (advokat Jan E. Strand)

Dommere: Gjølstad, Bårdsen og kst. dommer Kaasen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen