Anke over lagmannsrettens kjennelse om avskjæring av bevis

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.08.2014, HR-2014-01699-U, (sak nr. 2014/1503), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Roger Edvard Rosvoll) mot A (advokat Faruk Resulovic)

Dommere: Utgård, Bårdsen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen