Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning som følge av bortfalt partsevne

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 06.11.2014, HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse

Norsk Institutt for Menneskelig Utvikling ANS (advokat Per Danielsen) mot A (advokat Jørgen Klaveness v/advokatfullmektig Ole Andreas Thrana)

Dommere: Tjomsland, Matningsdal, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen