Anke over lagmannsrettens kjennelse om sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.10.2014, HR-2014-02042-U, (sak nr. 2014/1673), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C, D, E, F, G, H (advokat Rolf B. Nybakk) mot I, J, K, L, M, N, O, P, X kommune (advokat Tallag Andersen)

Dommere: Øie, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen