Anke over sakskostnader og solidaransvar for tredjeparter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.12.2014, HR-2014-02493-U, (sak nr. 2014/2088), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Lars Christian Engen) mot B, C, D (advokat Paal Olav Berg)

Dommere: Tønder, Endresen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen