Ankenektelse etter tvisteloven § 29-13 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.04.2014, HR-2014-00850-U, (sak nr. 2014/707), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mto B (advokat Magne Jetne)

Dommere: Gjølstad, Stabel, Indreberg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen