Ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30.12.2014, HR-2014-02530-U, (sak nr. 2014/2324), sivil sak, anke over dom

A, B (advokat Anette Røsæther) mot X v/barneverntjenesten (advokat Holger Hagesæter)

Dommere: Bårdsen, Normann, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen