Begjæring om omgjøring av kjennelse avsagt av Høyesteretts ankeutvalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.07.2014, HR-2014-01391-U, (sak nr. 2014/1223), sivil sak, begjæring om omgjøring

A (advokat Bjørn Ketil Myrset) mot B (advokat John Egil Bergem)

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen