Bevisavskjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2014, HR-2014-02429-U, (sak nr. 2014/2222), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Liv Asheim Leirvik) mot A (advokat Mari Grefsli)

Dommere: justitiarius Schei, dommerne Tønder og Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen