Fremleggelse av nye dokumentbevis

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 21.11.2014, HR-2014-02287-U, (sak nr. 2014/1631), sivil sak, anke over dom

X kommune (advokat Sverre Larhammer) mot A, B (advokat Venil Katharina Thiis)

Dommere: Matningsdal, Endresen, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen