Klage over beslutning om utleggspant og utleggstrekk

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.03.2014, HR-2014-00646-U, (sak nr. 2014/336), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Kristian Bårseth) mot Intrum Justitia Debt Finance AG (advokat Stein Eikeland)

Dommere: Tjomsland, Falkanger, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen