Klage over utleggsforretning med "intet til utlegg"

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.10.2014, HR-2014-01932-U, (sak nr. 2014/1623), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Gerd Aaland Fagerli) mot B AS

Dommere: Tjomsland, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen