Konkursåpning - spørsmål om lagmannsrettens kjennelse lider av saksbehandlingsfeil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2014, HR-2014-00447-U, (sak nr. 2014/84), sivil sak, anke over kjennelse

Rolvsvåg Industrihavn AS (advokat Gunnar A. Haahjem) mot staten v/Skatt Vest (advokat Ida Skirstad Pollen)

Dommere: Matningsdal, Stabel, Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen