Krav om gjenåpning av beslutning avsagt av Høyesteretts ankeutvalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.09.2014, HR-2014-01783-U, (sak nr. 2014/1136), sivil sak, begjæring om gjenåpning

EuroPark AS mfl. (advokat Peter Simonsen) mot A (advokat Sigurd Holter Torp)

Dommere: Utgård, Bull, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen