Krav om omstøyting i konkurs

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 08.01.2014, HR-2014-00018-U, (sak nr. 2013/2276), sivil sak, anke over orskurd

A (advokat Jeppe Normann) mot Collings Entertainment AS dets konkursbo (advokat Stephan Didrich Eid)

Dommarane Utgård, Bårdsen, Kallerud

Les heile avgjerda

Til toppen