Nytt faktisk grunnlag

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20.11.2014, HR-2014-02274-U, (sak nr. 2014/980), sivil sak, anke over dom

A (advokat Jens Otto Haugland) mot B (advokat Einar Drægebø)

Dommere: Matningsdal, Øie, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen