Oppfriskning av for sent fremsatt begjæring om gjenåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.04.2014, HR-2014-00674-U, (sak nr. 2014/466), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Christian S. Gjerstrøm) mot Danske Bank (advokat Frithjof Herlofsen)

Dommere: Tjomsland, Matningsdal, Stabel

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen