Saken gjelder hvorvidt et krav om erstatning for uberettiget midlertidig sikring er rettskraftig avgjort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.05.2014, HR-2014-01019-U, (sak nr. 2014/481), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Morten Søyland) mot B (advokat Jan Erik Kullerud)

Dommere: Gjølstad, Bårdsen, Kaasen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen