Sakskostnadsavgjørelse i jordskiftesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.12.2014, HR-2014-02440-U, (sak nr. 2014/1982), sivil sak, anke over kjennelse

A, B (advokat Lars Inge Ørstavik) mot C (advokat Jørund Stig Knardal)

Dommere: Tønder, Endresen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen