Særkullsbarns begjæring om offentlig skifte av uskiftet bo med særeiemidler

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.11.2014, HR-2014-02278-U, (sak nr. 2014/2021), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat John Heitmann) mot B, C, D (advokat Erik Årstad)

Dommere: Gjølstad, Bårdsen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen