Særskilt anke over erstatningskrav

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 17.03.2014, HR-2014-00524-U, (sak nr. 2014/282), sivil sak, anke over dom

A (advokat Thor Arne Reitan) mot B (advokat Ellen Sandvold Strømme)

Dommere: Gjølstad, Øie, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen