Særskilt anke over lagmannsrettens avgjerd om sakskostnader

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 12.09.2014, HR-2014-01812-U, (sak nr. 2014/1566), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Steinar Sørlie) mot B og C (advokat Hans Kristian Skarpholt)

Dommarane Utgård, Indreberg, Bull

Les heile avgjerda

Til toppen