Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.09.2014, HR-2014-01832-U, (sak nr 2014/1543), sivil sak, anke over kjennelse

Advokat Erling Moss

Dommere: Utgård, Bårdsen, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen