Søksmål om rett til medlemskap i en elghundklubb

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.11.2014, HR-2014-02253-U, (sak nr. 2014/1809), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat E. Sundsli) mot X Elghundklubb (advokat Kurt-Egil Henriksen)

Dommere: Gjølstad, Skoghøy, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen