Spørsmål om avvising av kravsmål om skjønn som følgje av manglande rettsleg interesse

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 16.09.2014, HR-2014-01835-U, (sak nr. 2014/1519), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Arnt Olav Stillerud) ot B (advokat Torstein Burkeland)

Dommarane Utgård, Indreberg, Bårdsen

Les heile avgjerda

Til toppen