Spørsmål om avvisning av søksmål fra domstolene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.05.2014, HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse

Adhd Norge (advokat Else Leona McClimans) mot staten v/Likestillings- og diskrimineringsnemnda (advokat Elisabeth Stenwig)

Dommere: Utgård, Endresen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen