Spørsmål om bevissikring utenfor rettssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.05.2014, HR-2014-00962-U, (sak nr. 2014/741), sivil sak, anke over kjennelse

Macgregor Norway AS (advokat Kjell Torkelsen) mot Huisman Equipment B.V., Itrec B.V. (advokat Halvor Manshaus, advokat Sigurd Holter Torp))

Dommere: Stabel, Indreberg, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen