Spørsmål om en uriktig partsangivelse kan rettes i medhold av tvisteloven § 16-5

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.05.2014, HR-2014-00898-U, (sak nr. 2014/643), sivil sak, anke over kjennelse

Grov Forskaling AS (advokat Kjell Petter Neset) mot Vestliveien 2 og 4 (advokat Kari Nessa Nordtun)

Dommere: Stabel, Indreberg, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen